სრული სარეკლამო მომსახურება

1 ბანერზე ბეჭდვა

გარე და შიდა გამოყენებისთვის

მატი, პრიალა

ზომა: 100 დან 320 მდე

სირძე შეუზღდავია.

ბეჭდვა: საღებავი ეკოსოლვენტური

დამაგრების პრინციპი: ლუვერსები,ზედმეტი ადგილები გადასაჭიმად.

 

 

ბანერი არის ნაწილობრივ მყარი მასალა.

გამოიყენება როგორც სტენდებში ასევე გარე სივრცეში ბილბორდების განსათავსებლად.

ყველაზე ხელმისაწვდომი ვარიანტი გარე რეკლამის დასამზადებლად.