სრული სარეკლამო მომსახურება

03 სამკერდე ბეიჯი (ქაღალდის შესაცურებლის)

03 სამკერდე ბეიჯების დამზადება

  • ბეიჯი დამზადებულია ლაზერული გრავირებით იგი ქსოვილზე მაგრდება სპეციალური საბეიჯე მაგნიტით, რომელიც  გამორიცხავს დაზიანების და ჩამოვარდნის შესაძლებლობას.