სრული სარეკლამო მომსახურება

01 სამკერდე ბეიჯები

ბეიჯი – შესაცურებელი პლასტიკით. აღნიშნული ბეიჯით სარგებლობა შეუძლიათ სხვადასხვა პირებს, რადგან მასში ინგორმაციის განთავსება ხდება პლასტიკის საშუალებით და მისი გამოცვლა მარტივია.

  • ბეიჯი დამზადებულია ლაზერული გრავირებით იგი ქსოვილზე მაგრდება სპეციალური საბეიჯე მაგნიტით, რომელიც  გამორიცხავს დაზიანების და ჩამოვარდნის შესაძლებლობას.