სრული სარეკლამო მომსახურება

01-საკანცელარიო,კრისტალური ბეჭედი

01-საკანცელარიო,კრისტალური ბეჭედი 

სტანდარტი

ზომა : 40 მმ

42 მმ

 

კრისტალური ბეჭედი-  ეს არის ახალი თაობის საკანცელერიო ბეჭედი,რომელიც იდეალურად მუშაობს რელიეფურ ზედაპირზეც.