სრული სარეკლამო მომსახურება

04 სამკერდე ბეიჯი (ამოგრავირებული,დაბეჭდილი)

04 სამკერდე ბეიჯი (ამოგრავირებული,დაბეჭდილი)

მაგნიტური სამაგრით

ზომა:5,5*7,5