სრული სარეკლამო მომსახურება

05-სამკერდე პინი

05-სამკერდე პინი

ზომა: 2.2 სმ

1.8 სმ

 

სამკერდე პინზე ვიზუალის დატანა შესაძლებელია ჩვეულებრივი სტიკერით ან მოცულობითი სტიკერის საშუალებით