სრული სარეკლამო მომსახურება

05 pop up velcro

05 pop up velcro

zoma : 200*300

მასალა: ალუმინი

ბრენდირება : ბანერით

05 pop up velcro – სტენდზე ბრენდირება ხდება დაბეჭდილი ბანერით ფხრიწების  საშუალებით.

სტენდი მისი  სიმსუბუქიდან გამომდინარე საკმად მსუბუქი და მარტვი გადასაადგილებელია