სრული სარეკლამო მომსახურება

2 სპეციალურ ბანერზე ბეჭდვა

სპეციალური ბანერი გლუვი,ერთგვაროვანი ზედაპირის მქონე მასალაა, რომელიც

განკუთვნილია როლპებისთვის,

ბეჭდვა-ეკოსოლვენტური საღებავით.

 

 

ვიზუალი დამოკიდებულია ფაილის ხარისხზე.რამდენადაც ხარისხიანია ფოტო ან უშუალოდ საბეჭდი იმდენად ხარისხიანად იბეჭდება.

პ.ს გვაქვს მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ბეჭდვა!!!