სრული სარეკლამო მომსახურება

6 სტიკერი ლამინაციით

სტიკერი ლამინაციით

ლამინაცია იცავს სტიკერს გარე ზემოქმედებისგან(მზე,წვიმა.ა,შ)

 

ლამინაციისთვის სტიკერი უნდა იყოს მინიმუმ 3 კვ.